Gjeld og rentebesparelser

Gjeld

Alle har gjeld. Gjeld er et ord som ofte blir brukt helt uavhengig om vi snakker om lån eller om vi snakker om gjeld. Noen mener at det kan være en liten forskjell uten at de klarer å si så mye om hva denne forskjellen er. Ser vi litt nærmere på ordene gjeld og på ordet lån kan det kanskje være en liten forskjell i hvor konkret et ord er sammenlignet med det andre. Når vi bruker ordet lån snakker vi ofte om et lån eller et visst antall lån. Det er viktig å få oversikten over lån og hvor mye man har i gjeld. Vi snakker aldri om hvor «mange» gjeld vi har. Det klinger ikke så godt. Vi bruker heller ikke ordet gjeld i denne sammenhengen «husgjeld». Derfor kan det sier at lån er noe mer spesifikt. Gjeld er det overordnede og den generelle.

Forbrukslån

Forbrukslånet kan være til mye glede. Når du trenger noe eller når du ønsker deg noe, og du ikke har tid til å vente kan du bruke forbrukslånet som en motor i det å finne frem det rette og det å finne frem til det som duger. En av de aller beste og aller største tingene innenfor privat lån er nettopp forbrukslånet. Skal det være noe som du ikke kan gjøre eller noe som du ikke klarer alene, rent finansielt, kan du kanskje klare det om du får innvilget et forbrukslån.

Forbrukslån koster penger, selv om det kan skape glede. Denne kostnaden eller denne prisen kan være med på å redusere gleden. For mye gjeld er ofte ikke en glede, men heller et problem som fører til stress, sorg og lidelse. Da er det viktig å kunne ha styrke og interesse nok til å ta et par steg i riktig retning for deretter å friske opp gjeldssituasjonen.

Spar penger

Det blir ofte mye fokus på de negative sider av gjeld. Det er forståelig. Det er mange negative sider av gjeld, men gjeld i seg selv kan være veldig positivt. Opptak av lån styrker dine sjanser til å bedre din situasjon. Dette er veldig viktig. Du som låntaker må passe på at du bruker gjelden rett. Det at gjeld i seg selv kan redusere dine kostnader er jo ganske essensielt. Du som låntaker kan få ned dine månedlige kostnader ved refinansiering av gjeld. Du tar med andre ord opp et lån og bruker dette lånet til å betale ned andre lån. Det nye lånet må bare være billigere enn det eller de gamle lånene. Et ganske enkelt konsept som kan spare deg for masse penger. Skal du bruke penger eller skal du spare penger så er det viktig for deg å heller ta for deg av dine fordeler. En av de aller beste og de aller viktigste sider ved dine lån er kostnaden. Pass derfor på å alltid se etter sider for å optimalisere eller redusere denne kostnaden.