Bergen Media By

Bergen Media By

Del

Møteplass. Kompetanse. Teknologi.

Dette er bærebjelkene til Bergen Media By. Satsningsområdene for stiftelsen er derfor nettverksbygging, samarbeid på tvers av kompetansemiljøene og fokus på ny digital teknologi. Bergen Media By skal synliggjøre mediebransjen for seg selv og for andre, og skal bidra til å utvikle felles møteplasser.

Bergen Media By ble stiftet i 1993 av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og aktører fra film- og mediebransjen. Stiftelsen er Bergen Kommunes nettverksorganisasjon for mediefeltet, og skal stimulere til nyskaping, kvalitet og bærekraftige virksomheter innenfor kulturnæringene.

Stiftelsen har nedlagt sin daglige drift ved utgangen av 2011. Administrative oppgaver ivaretas av styret og konstituert daglig leder. Stiftelsen viderefører sitt arbeide gjennom strategisk eierskap i, og som medlemsorganisasjon for sitt datterselskap, MediArena AS.

Konstituert daglig leder
Rune Smistad
rune.smistad@bergenmediaby.no

Styret

Styreleder:
Thor Brekkeflat (Bergen kommune)
thobrek@online.no

Styremedlemmer:
Vigdis Holmås (NRK Hordaland)

vigdis.holmas@nrk.no

Dagfinn Bach (Bach Technologies)

dagfinn@bach.no

Trude Refsahl (Alligator) 

trude.refsahl@alligator.no

Elise Sæle (Haltenbanken) 

elise@haltenbanken.com

Per Aarvik (Kunsthøgskolen i Bergen) 

per.aarvik@khib.no

Stephan Meyer (Bergens Tidende)

stephan.meyer@bt.no

 

Årsrapport 2010

 

Bergen Media By on LinkedIn

Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS