Hva ser kredittsjekkeren på?

Kredittsjekkeren ser på din inntekt, gjeld og andre relevante faktorer. Du må vanligvis sende inn 2 lønninger, selvangivelse og annet relevant info om din inntekt og gjeld. Basert på denne informasjonen gjør kredittsjekkeren en evaluering av din evne til å betale regninger i tide. Bankene har vanligvis en minimumscore. Treffer du ikke denne får du avslag med en eneste gang.

Forbedre kredittscoren din

Har du en lav kredittscore bør du forbedre din lave kredittscore. Start med betalingsanmerkningene dine. Du må betale alle regninger som ikke blir betalt. Har du regninger som står til inkasso må du betale disse så raskt som mulig. Alle inkassoer blir registrert og kommer med i beregningene av din økonomi. Ingen får lån når man har utestående inkasso.

Når du betaler regninger som ligger i inkasso blir anmerkningene slettet. Blir de ikke slettet kan du ringe selskapet som holder disse anmerkningene og få de fjernet. Det er derfor viktig at du følger litt med på hva som ligger inne og hva som er fjernet.

Den beste måten å passe på kredittscoren din er å holde en god balanse mellom inntekt og forbruk. Hold gjelden nede og inntekten oppe. Da får du lettere lån. Bruk lite og tjen mer. Dette er den letteste måten å holde en sterk kredittscore.