Bergen Media By

Kontakt

Del

Kontorene til Bergen Media By finner du på Nordre Nøstekaien 1, samme avkjøring som TV2. Fra Bergen sentrum (Torgalmenningen) er det adkomst til Nøstekaien for eksempel nordover gjennom Markeveien/Klostergaten, gjennom Skottegaten/Nedre Strangehagen eller, dersom du har bil, gjennom Nøstegaten/Verftsgaten.


Adresse
Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen
post@bergenmediaby.no


Daglig leder

Torill Svege
torill.svege@bergenmediaby.no
90 53 11 67


Informasjonsansvarlig

Rune Smistad
rune.smistad@bergenmediaby.no
90 09 37 39Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS