Bergen Media By

MediArena

Onsdag 31 mars 2010
Del

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Utvikler fremtidens løsninger for produksjon og fomidling av digitalt innhold
Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt ledende og internasjonalt høyt anerkjent miljø for utvikling av innovative løsninger for produksjon og formidling av digitalt innhold. MediArena skal bidra til å videreutvikle næringsmiljøets samarbeidsrelasjoner, kollektive kompetanse og gjennomføringsevne på en måte som vil gi økt innovasjon, verdiskaping og vekst. 

Bergen har et mangfoldig og kreativt miljø av bedrifter i skjæringspunktet mellom mediebasert innholdsproduksjon og teknologi. I den ene enden av skalaen finner vi teknologibedrifter som utvikler nye og innovative tekniske løsninger for formidling av digitalt innhold. I den andre enden finner vi mediebedrifter og andre innholds-utviklere på jakt etter nye måter å nå ut til sine brukere basert på bærekraftige forretningsmodeller. Rundt 20 bedrifter med til sammen 2 600 ansatte befinner seg i dette raskt voksende næringsmiljøet preget av innovasjon og nyskaping.

Den nasjonale og internasjonale mediebransjen er inne i en omfattende omstruktureringsprosess forårsaket av finanskrise og sviktende reklameinntekter på den ene siden, og en mer grunnleggende endring av det tekniske landskapet på den andre. Dette har gitt det lokale næringsmiljøet store utfordringer, men representerer samtidig unike muligheter for aktører med evne til å utvikle framtidens teknologi og tjeneste- og forretnings-modeller.

MediArena skal styrke nettverkene mellom aktørene for å øke samarbeid om innovasjon, produktutvikling og profilering. Prosjektet skal bidra til utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanse på områder som teknologi, tjenestemodeller, forretningsmodeller og markedskunnskap.

Prosjektets hovedfokus er nettverksbygging, arbeid for utvikling av FoU- og utdanningstilbud samt kompetansebygging. 

Les mer på MediArena sine nettsider

Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS